Vođenje ljubavi za vreme menstruacije – da ili ne?

U drevnoj Kini, kao i mnogim kulturama širom sveta običaj je bio da se žena, koja je u sred ciklusa, odvoji od svojih dnevnih aktivnosti. Žena ili devojka za to vreme nije kuvala, prisustvovala religijskim obredima a čelo joj je bilo obeleženo crvenom bojom kao obeležje njenog stanja.

Smatralo se da je žena za vreme menstrualnog krvarenja, otvorenija, emotivnija i ranjivija više nego obično i da je najbolje da to vreme posveti učenju, meditaciji i samospoznaji.

Veza između menstruacije i Mesečevih mena je takođe poznata, Hindusi su smatrali da je tada žena pod uticajem Meseca i da treba biti pod zaštitom i punim poštovanjem. Tantrički spisi ukazuju na to da je menstrualna krv istovremeno opasna i moćna. Ona sadrži oljušteno tkivo materice, jajnu ćeliju, estrogen, lecitin, kao i gvožđe i fosfor. Mnogi alhemičari su je nazivali “sumporom” ili “tajnim znanjem” i koristili na razne načine u svojim tinkturama.

Ako znamo da kora Zemlje sadrži veliki procenat sumpora, biće nam bliža ideja o tome da u nekim tradicijma postoji verovanje da menstrualna krv treba da se vrati Zemlji.

Takođe je u mnogim društvima korištena u crnoj magiji i za pravljenje amajlija. Za muškarca koji okusi krv žene, verovalo se da ostaje zauvek vezan za nju.

Tantra ženu u sred menstruacije vidi kao utelovljenje boginje Kali, koja povezuje ovaj svet sa božanskim. Žena je tada vrlo posebna i kao “vrata koja povezuju sa drugim svetom.”

Vođenje ljubavi u Tantri nije bilo zabranjeno, kao u nekim drugim kulturama, smatralo se, da ako se strast rodi među partnerima, nikako je ne treba sputavati.

Jedino se insistiralo da se praktikuje poza gde je žena nad muškarcem, kako se ne bi zaustavljao normalan tok krvi ka dole. Tokom takvog čina, gde je žena aktivna, jedan deo krvi bi ostavila na penisu, što se verovalo da je poseban dar jer sadrži esencijalnu energiju koja bi inače podržavala novi život. Takođe bi se njeni menstrualni bolovi umanjivali ako bi vodila ljubav tokom ovih posebnih dana.

Neretko se dešavalo da muškarac čak ima slične tegobe kao i žena tokom menstruacije, ako su veoma bliski i zaljubljeni. Abasidski kalif,koji je vladao u 8. veku, Abu Abbas Saffah  umeo je da kaže “Kad nju boli i mene boli, kad ona ima menstruaciju i ja je imam na svoj način”.

Tekst se ne sme preuzimati bez prethodnog odobrenja autora.
© Gate Of Life 2019